Hatay

Search

a853_1 cfd0_1

İskenderun Sancağı ve Hatay Devletine ait pulların 1938 – 1939 yılları arasında basıldığını görüyoruz. Müstakil İskenderun Sancağı Hükümeti pulları 1 sene mer’iyyet ile dünyadaki ilk en kısa ömürlü ilk hükümet pulları olmuş, ikinci en kısa ömürlü hükümet pulları ise Hatay Devleti pulları olmuştur. Bu dönemde 83 adet pul basılmıştır. Daha önce kullanılan pullar Suriye Hükümetinin pullarıdır.